top of page

Markering av Einar Skaug´s 90-årsdag på Huseby

Kaptein Einar Skaug, tidligere musikktroppssjef og kollega til mange av befalsklubbens medlemmer fylte 90 år 14. august.


Etter en forespørsel fra familien, og tidligere musikktroppssjef Rune Stifjeld, bidro befalskubben til en markering på Huseby i dag, tirsdag 24. august.


Einar, ledsaget av egen storfamilie, ankom Huseby kl. 12.30. Han ble møtt i vakten av Gardesjefen og en rekke nåværende og tidligere tjenestegjørende befal i musikktroppen.Spesielt var det gledelig at Erik Gabestad, Stein Stavenæs og Øyvind Dammen, som var befal i musikktroppen under Einar, hadde anledning til å være med. Gardesjefen overrakte jubilanten Gardelue, med riktig gradstegn, til odel og eie og den ble båret korrekt fra ankomst til avreise.


3. Gardekompani (musikk- og drill) gjennomførte drilloppvisning med avmelding og hilsen til Einar.


Etter drilloppvisningen ble det servert kake og kaffe på Veteranplassen utenfor musikkbygget. Her ble en hilsen fra musikktropp 1977 fremført av Øyvind Dammen. En hilsen som fra begynnelse til slutt ga en hyllest til jubilantens lederskap, humor og omtanke for sine gardister. Hilsenen var ført i pennen av troppens tillitsmann Jørn Kolsrud, og det ble poengtert at Einar sitt lederskap hadde satt ned stolper som hadde vært en rettesnor for mangfoldige gardisters små og store avgjørelser opp gjennom livet.


Einar ga selv uttrykk for at gardistene fortsatt kunne gå drill, og at han var meget fornøyd med dagen.


Befalskubben takker Gardesjefen og Kp3 for imøtekommenhet og velvillig bistand til å få gjennomført markeringen for Einar.


Befalsklubben gratulerer jubilanten med vel overstått dag.


Tekst: Jan Magnus Brekkhus

Foto og Video:

Erling Eikli og Olav André Melan


SE FLERE BILDER

Trykk på bildet for større format / slideshow...
Comments


Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page