top of page

Medlemsinformasjon August 2020

Kjære medlem!

HM Kongens Gardes Befalsklubb er som resten av samfunnet påvirket av Korona-viruset. Vi måtte avlyse årets grillparty i juni og, slik det ser ut nå, synes det vanskelig å få gjennomført årsmøte og årsfest fredag 6. november. Dette har sammenheng med de generelle smittevernreglene som er fastsatt av myndighetene og de interne tiltak som er iverksatt i Garden. Disse stanser vanlig bruk av befalsmessen da avdelingen søker å holde bevegelser av utenforstående til et minimum i leiren og dens fasiliteter. I tillegg må vi nok også erkjenne, selv om den overveiende del av oss er vitale og aktive, at vi er i risikogrupper på grunn av spesielt alder. Styret har etter moden overveielse derfor kommet frem til at tradisjonelt årsmøte og årsfest i november ikke gjennomføres. Styret har som målsetting å gjennomføre dette så snart situasjonen tillater det og ser derfor perioden ultimo januar, primo februar som et aktuelt tidsrom for forhandlinger og festligheter. Klubben har ikke for mange årlige aktiviteter og vi ber derfor om medlemmenes forståelse for, og tilslutning til, styrets beslutning om å utsette årsmøte og årsfest.

På grunn av smitteverntiltakene har det kun vært gjennomført en styresamling etter 12. mars. Det har ikke vært gjennomført møter i arbeidsgruppen som skal ivareta Gardens museale samlinger og historie. Det er gjort et innkjøp til de museale samlinger. Gardens segl fra Stockholmstiden er kjøpt fra Nils Egelien og overlevert avdelingen.

HM Kongens inspeksjon av Garden ble avlyst, men Brigader Leif Schanches Æresbevisning og Gardens Ur ble utdelt til mottakerne av HM Kongen i audiens på Slottet.

Det ble gjennomført sjefsskifte i Garden 21. august. Sjefen for Hæren takket av oberstløytnant Vegar Flom etter to år som Gardesjef og oberstløytnant Trond Robert Forbregt ble innsatt som ny sjef for avdelingen. Den nye Gardesjefen har ikke tjenestegjort ved avdelingen tidligere, men etter at presidenten har deltatt i middag med av- og påtroppende sjef, og under sjefsskiftet, kan det fastslås at han har satt seg grundig inn i Gardens historie og avdelingens oppdrag.

Fra Venstre: Påtroppende Gardesjef oberstløytnant Trond Robert Forbregt, sjefen for Hæren generalmajor Lars Sivert Lervik, og avtroppende gardesjef oberstløytnant Vegar Flom.

Sjefsskiftet ble gjennomført med en redusert Gardeoppstilling. Smitteverntiltakene gjorde at hvert kompani var representert med kun en tropp. På grunn av tidlig dimisjon av Kp 3 var det kun en liten del av signalkorpset som fremførte nødvendige signaler, samt en signalmarsj da sjefen for Hæren avspaserte fronten på avdelingen. Se flere bilder under denne artikkel...

Presidenten deltok også på paradelunch etter oppstillingen. Anledningen ble benyttet til å takke avtroppende GSJ for utmerket samarbeid, og å ønske påtroppende GSJ velkommen til den større Gardefamilie. Oblt Flom ble overlevert en flaske whisky fra befalsklubben som en erkjentlighet fra vår side. Oblt Forbregt fikk overlevert det innkjøpte Gardens segl for å markere at Befalsklubben er en aktiv medspiller for avdelingen.

Vi ønsker alle medlemmer en riktig god høst og skal komme med informasjon som nødvendig etterhvert som situasjonen normaliserer seg.

Styret

BILDER fra sjefsskiftet 21. august

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page