Våre medlemmer

Som ordinære medlemmer opptas befal som tjenestegjør, eller har tjenestegjort, ved HM Kongens Garde.

 

Som fjernmedlemmer opptas befal som har tjenestegjort ved HM Kongens Garde. Slikt medlemskap er tenkt for personer som på grunn av bosted eller andre forhold ikke har anledning til å delta på Befalsklubbens arrangementer, men som likevel ønsker å bevare sin tilknytning til Garden. Disse medlemmer betaler en kontingent som dekker utsendelse av bladet Gardisten med et påslag for administrative kostnader. Størrelse fastsettes av styret. Fjernmedlemmer kan delta på årsfesten og har møterett på Generalforsamlingen. De har ikke ha forslags-, tale- eller stemmerett før fullt medlemskap i Befalsklubben er tegnet.

 

Som innbudte medlemmer kan innbys personer som har gjort en spesiell innsats for Befalsklubben, Norges Gardistforbund eller for HM Kongens Garde. Sivilt ansatte med lang tjeneste i HM Kongens Garde kan vurderes for medlemskap. Vurdering skal gjøres forut for, og innbydelse skal bekjentgjøres på, Generalforsamlingen. Styret er gitt myndighet til å vurdere aktuelle kandidater og forestå innbydelse

 

Som æresmedlem kan velges medlemmer eller andre fortjente personer som har gjort en spesiell positiv innsats for Befalsklubben over tid eller ved spesiell fremragende innsats i enkeltsaker. Styret innstiller uten forhåndsvarsel direkte overfor Generalforsamlingen, som avgjør med 2/3- dels flertall.

Medlemmer

 

Andersen Kjetil Andreas

Andreassen Arild

Arnesen Ernst Axel

Aschim Haaken Nygaardsmoen

Askheim Ola Gaute Aas

 

Bakketeig Lars Sophus

Ballestad Knut Eirik

Benjaminsen Pål

Bie-Lorentzen Sjur Rynningen

Bjerkeseth Arne

Bjorbæk Einar

Bjørne jr. Jann

Bjørvik Rune

Blom Jan Fr.

Borge Jan Håkon Svendsen

Bragstad Reidar

Brekke Egil Juul

Brekke Rune

Brekkhus Jan Magnus

Brenden Frode Arnfinn

Brevad Jan Ove Augustus Weidemann

Broch Leif Erik

Bølstad Per Morten

 

Clausen Einar Holst

Dalhaug Arne

Dammen Runar Martin

Didriksen Nils Otto

Diesen Sverre

Drevvatne Trond Arne

Dypvik Knut

 

Egelien Marit Synnøve

Egelien Nils Steen

Egelien Tor

Enger Jørgen

Engeset Per Heier

Erichsen Leif-Boye

Erstad Kristoffer

Evensen Roy

 

Filberg Christian

Frigaard Mads Peder

Friling Arnstein Wilhelm

Frøland Eldar

Gabestad Erik

Gamst Børge

Gervin Alf

Gjerald Runar

Gjerdevik Jan Eirik Heigre

Gram Thomas Andreas

Grimsrud Hans Erik

Grønner Egil Johannes Gleditsch

Hansen Geir Arne

Haugen Torgeir Jørgen

Haugland Kristin

Hellstrøm Sigurd

Hjulstad Nils Petter

Holmenes Geir

Holmvik Bjørn

Holtan Svein

Horgen Marit

Hvidsten Åge Jens

Johannessen Odin

Johansen Gunnar Leon

Johansen Tim

Johnsen Roar

 

Kildahl Jørgen

Kjærnsmo Ole Mathias

Kleppe Bjørge

Klæstad Atle

Kolberg Dag

Kro Kristian

Krogdahl Per

Krogh Arne Oscar

 

Larsen jr John H.

Lillegård Håvard Kåre

Lyngtun Christian Fleitas

 

Marsteinstredet Odd Arne

Martinsen Kjell Olav

Maudal Kjell Ivar

Mauring Roar

Mehammer Toralf

Melan Olav Andre

Messelt Nils

Mikkelsen Lars Magnus

Minsås Magnar

Mitlid Åke

Moberg Jens Aksel

Moltumyr Albregt

Munz Tron

Muriteigen Tor

 

Naustvik Gina Irene Kahrs Omdal

Nermo Bjarne

Ness John Oscar

Nilsen Ingolf Johan Aagaard

Nordland Ole Bjørn

NordliM orten

Nordli Egil

Nore Andreas Bjørgulv

Nore Kristoffer Mindor

Nørbech Ivar Jonas

 

Olsen Arnstein Ingulf

Osberg Ola

Ottesen Roy Tore

Paulsen Torill

Pedersen Egil Olaf

Pedersen Carl Johan

Petersen Jarl

Pran Arne

 

Radeid Per-Thore

Ranum Ove Morten

Refsethås Jan Håvard

Reinsnes Thoralf

Ridderseth Eivind

Riise Erling Torstein

Riiser Frode Axe

Robstad Bjørn

Rondung Daniel

Ruyter Steffan M.

Røgeberg Ivar Erik

Rønningsveen Odd

Sakserud Ivar

Sandnesmo Asbjørn Tore

Sels-Agersten Roland

Skarpenes Tron Sigurd

Skistad René Normann

Skoland Øyvind

Skulstad Håkon

Slettebøe Arne

Slinning Christian

Solhaug Henning

Stavenæs Marius Eirik

Stavenæs Stein Eirik

Steen Bjørn Viktor

Steinvik Nils

Stifjeld Rune

Stoltenberg Arnfinn

Storhaug Jan H.

Strømsholm Kåre Reidar

Sverdrup Per Georg

Sætren Jan-Roger

Søbstad Odd Andreas

Sørbø John Jakob Faste

Sørholdt Kjell Vivot

 

Thaulow Hans Henrik

Thorstensen Geir Åge

Tomb Ole Edvin

Tøge Geir Rune

 

Ulseth Fredrik

 

Vangen Solveig

Vold Egil

Vaagan Helge

Vågseter Arne

 

Westad Robert

Wilberg Bjørn

Wivesøll Ole-Bernt

Wroldsen Morten

 

ØieOle Anders

Østmo Bjørn Åge

Øverland Sverre G.

 

Aanonsen Magne

Aasland Stein Wilhelm

 

 

ajour pr. 20. september 2019