top of page

Krigshistorisk ekskursjon og grillfest

Tekst: Ola Gaute Aas Askheim Foto: Olav André Melan


Det var egentlig ikke så mye som manglet før vi kunne karakterisere den 3. juni som en skikkelig kindereggdag. Lundehøgda kalte, og et snaut snes klubbmedlemmer hadde funnet veien til Gardeleiren denne morgenen. Etter effektiv busstransport der praten gikk livlig medlemmene imellom landet vi trygt ved det gamle garveriet i Moelv. Der ble vi møtt av tidligere forsvarssjef og nå pensjonert general Harald Sunde, som med sine perspektiver og elefanthukommelse hva enkeltopplysninger og detaljer angår gjorde besøket til en særdeles minnerik opplevelse.
Det gamle garveriet er med Sundes kompetente og energiske innsats gjort om til et kulturhistorisk opplevelsessenter der aprildagene i 1940 og i særdeleshet hendelsene fra den 19. til 21. april står sentralt, men også situasjonen i alle krigsårene er anskueliggjort på en meget pedagogisk og forbilledlig måte.
Som man vil vite deltok gardister fra både 1. og 4. Gardekompani i kampene ved Lundehøgda. Det fører alt for langt å redegjøre for krigshandlingene og de ulike disposisjonene her, men for den interesserte leser er det relativt detaljerte beskrivelser å finne på det store Internettet. For denne skribenten var det særlig to momenter som gjorde sterkt inntrykk: For det første de tyske soldatenes nokså summariske henrettelse av norske sivilister, og for det andre Sundes understreking av at der ideologier representerer grunnlaget for et (stats-) styre vil radikalisering, kanskje særlig av ungdom, lett finne næringsrik grobunn. Det siste med henvisning både til norske frontkjempere under krigen og IS-krigere i vår egen samtid.
Etter en fantastisk guidet tur på Garveriet (http://garveriet-formidlingssenter.no/) – vi anbefaler et besøk på det sterkeste – var det tid for befaring i felt. Turen gikk da til Ringen rehabiliteringssenter der vi fra verandaen hadde en praktfull oversikt over arenaen for kamphandlingene. Undertegnede kunne konstatere at mitraljøsestillingene var som hentet ut fra utdanningsdirektivet.

Vel tilbake på Huseby ble det under Minsås’ grillkyndige hånd fart på maten, men ikke før Askheims årlige sommercocktail, en Gimlet denne gangen, var servert og fortært. Her må vi skyte inn at både ferdigpakket lunch og prima grillmat med tilbehør var levert av kjøkkenet på Messa.
Kvelden ble avsluttet i baren som seg hør og bør, og vi ser allerede frem til å treffes igjen under Årsfesten i november. En stor takk til president Brekkhus og resten av styret for dette initiativet!


Beste hilsen

STYRET


SE FLERE BILDER...

TRYKK på bildet for bildefremvisning...


Comments


Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page