top of page

Arne Pran gikk bort den 7. juli 2020


Foto: Arne Flaaten, Forsvarets forum

Befalsklubben har mottatt den triste melding om at vårt medlem Arne Pran gikk bort den 7. juli 2020, 84 år gammel.

Arne var en sann gardevenn med stort engasjement og interesse for avdelingen. I de senere år var han styreleder i stiftelsen Gardens Æresbevisning som skiftet navn til Brigader Leif Schanches Æresbevisning. Han overlot roret i stiftelsen til ny leder i 2018.

Hans karriere i Forsvaret tør være kjent for klubbens medlemmer. Ikke minst husker vi hans rakryggede og fine håndtering av den tragiske Vassdalsulykken i mars 1986.

Vi vil minnes Arne Pran med ærbødighet og respekt, og takknemlighet for hans engasjement for Garden.

Begravelsen er fra Vestre Aker kirke torsdag 16. juli, kl. 11.30.

Befalsklubben kondolerer familien og lyser fred over hans minne.

Styret

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page