top of page

Informasjon om aktiviteter i 2015


Jubileumsfest 14. november:

Planleggingen av 40 års jubileumsfest er godt i gang. Planleggingen ledes av Ola Gaute Aas Askheim i tett dialog med styret. Programmet begynner å ta form.

Det legges opp til en innholdsrik ettermiddag og kveld der det vil bli orientering om Garden, materielldisplay, kransnedlegging ved Gardisten og festaften i befalsmessen.

Det planlegges også et jubileumshefte med mangesidig innhold og gode sanger. God mat og drikke, taler og underfundige markeringer vil prege festen i messen.

Som nevnt under Årsfesten er styret innstilt på at denne markeringen gjennomføres i «beste antrekk», altså mørk uniform eller tilsvarende.

Styret håper på stor oppslutning, og medlemmene kan allerede nå melde sin interesse ved å sende e-mail til post@befalsklubben.no.

"Sett av datoen i kalenderen din, og meld videre til tidligere befalskolleger!"

Det vil komme nærmere informasjon om tider, detaljert.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR):

Styret legger opp til et medlemsmøte med orientering om FMR som skal overleveres innen 1. oktober. En av de sentrale i dette arbeidet har gitt tilsagn om å gi Befalsklubbens medlemmer en inngående orientering om vurderinger som ligger bak de råd som FSJ vil gi.

Foreløpig ser vi på to datoer, 1. alternativt 8. oktober.

Det vil komme ytterligere informasjon om medlemsmøtet etter sommeren, men medlemmene anbefales å holde begge dager av inntil endelig dato foreligger.

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god sommer!

JM Brekkhus President

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page