top of page

Styret

 

Nytt styre ble valgt under Årsmøte/Generalforsamling som ble avholdt,lørdag 31. januar 2015.

I tråd med innstilling ble følgende utfall av valget. 

 

Styret

 • Jan Magnus Brekkhus (president)

 • Olav André Melan (visepresident)

 • Magnar Minsås (sekretær)

 • Ole-Bernt Wivesøll (kasserer)

 • Christian Filberg (styremedlem)

 • Einar H Clausen (styremedlem)

 

Varamedlemmer:

 • Geir Rune Tøge

 •  

 

Forsterkninger for jubileumsplanlegging: 

 • Stein Wilhelm Aasland

 • Ola Gaute Aas Askheim

 

Valgkomite:

 • Ola Gaute Aas Askheim

 • Roar Johnsen

 • Ernst Arnesen

 

Revisor:

 • Dag Kolberg

bottom of page