top of page

Nils Egelien har gått bort

Befalsklubben har mottatt den triste melding om at vårt Æresmedlem Nils Egelien gikk bort i dag den 11. desember 2020 kl. 09.30.

Nils var en bauta i Garden gjennom hele sitt yrkesaktive liv. Etter han ble pensjonist var han levende opptatt av avdelingens ve og vel, og bidro aktivt til å fremme Gardens interesser.


Vi vil minnes Nils med ærbødighet og respekt, og takknemlighet for hans engasjement i Befalsklubben og for Garden.


Befalsklubben kondolerer familien og lyser fred over hans minne.

Vi har blitt bedt om å informere om at Marit ikke ønsker blomster til hjemmet.

Informasjon om bisettelse vil bli lagt ut senere.

Styret

Comments


Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page