top of page

Vårt medlem gardeoffiser Bjørn Viktor Steen har gått bort


Befalsklubben har mottatt den triste melding om at vårt medlem gardeoffiser Bjørn Viktor Steen gikk bort den 8. nov 2019, 83 år gammel.

Han har bak seg en lang tjeneste i HMKG og Forsvaret for øvrig. Den siste tjenesteperioden han hadde i Garden var som sjef Kp5, på 1980 tallet. Han var en fargerik og inkluderende kompanisjef som mange av oss i Befalsklubbens styre hadde gleden av å tjenestegjøre under.

Fra familien har vi fått vite at Bjørn Viktor alltid snakket varmt om tiden i HMKG, og heimen i Løten bærer preg av et langt arbeidsliv i Forsvaret, og spesielt tiden ved HMKG.

Bjørn Viktor bisettes fra Løten kirke fredag 15. november kl. 13.00.

Befalsklubben kondolerer familien og lyser fred over hans minne.

Styret

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page