Årsmøte og årsfest i befalsklubben

19.09.2019

VELKOMMEN TIL 

Årsmøte og årsfest

 

FREDAG 8. NOVEMBER 2019 

I

BEFALSMESSEN HMKG

 

 

 

PROGRAM

 

Programmet vil bli finpusset og spisset inn mot dagen, men vil omfatte:

 

1800 – 1850         Generalforsamling

 

  • Sakslisten vil som før være tradisjonell, uten overraskelser

  • Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet bes sende disse til styrets president, primært pr. e-post, innen 1. november

1900 – 1950         Foredrag v/ sjef for Hæren, Generalmajor Eirik Kristoffersen
                              «Hæren - status og fremtidsutsikter etter nytt Fagmilitært råd»

 

2000 -                   Årsfest – Middag med utsøkt meny og Garde-Aquavit

                             Under middagen vil det som sedvanlig være rom for meget:

  • Framføring av Befalsklubbens Fanfare

  • Taler og skåler som nødvendig

  • Der skal sannsynligvis synges litt 

  • Det vil bli auksjon av Garde-relikvier. Medlemmene anmodes om å ha romslige budsjetter og ikke minst økonomiske fullmakter fra eventuelt Sterke Kvinder eller Mænd for denne programposten! Kassereren forbeholder seg retten til å gjøre en kredittvurdering av de som ikke kan gjøre opp for seg på stedet! 

  • Auksjons-relikvier mottas fra og med oppstart årsmøtet, medlemmene anmodes om å lete lenge i egne, og om mulig andres, gjemmer for å hente fremme glemte, skjulte og verdifulle Gardeskatter.

Antrekk som vanlig for Årsfesten, (jakke/bukse/slips, evt. dress).

 

 

 

Collegiet av den ærverdige Hatteordenen har tilsagt sitt nærvær!

Medlemmene bes om snarest å melde inn kandidater til Hatteordenen da Stormesteren vil,

dersom han finner det passende, på udemokratisk vis, utnevne en eller flere riddere. Det

finnes ingen, etter ordensreglene, foreldelsesfrist for bedrifter som bør påskjønnes!

 

Dekorasjoner – Utmerkelser – Hederstegn!

Innehavere av Gardemedaljen, Klubbens og andres Hederstegn samt 

Hatteordenens Ordenstegn og ordenstegn fra andre høy- og aktverdige ordener, bedes å

bære disse med stolthet og verdighet!

 

Nytelsesmidler!

Som vanlig anmodes medlemmene at medtage Cigarer til egen og gode venners nydelse, det

må fortsatt påregnes å avrøke cigarene i friluft!

 

COUVERTPRIS,  

NOK  400,- 

 

Innbetales til


HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB

v/Ola Gaute Aas Askheim
Hemingveien 24, 0772 Oslo


Bankgiro 9490 06 27879 merket årsfest og ditt navn innen 25. oktober 2019


Spørsmål via e-post til olav.melan@online.no, eller telefon 901 92 015, 

jmbrekkhus@hotmail.com, eller telefon 91 797 349

 


 

Styret ønsker alle hjertelig velkommen!

 

Jan Magnus Brekkhus /s

President

 

 

 

 

Please reload

Utvalgte

Medlemsinformasjon August 2020

31.08.2020

1/9
Please reload

Siste
Please reload

Følg oss
  • Wix Facebook page

HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB - POST@BEFALSKLUBBEN.NO

Befalsklubben Copyright © 2015 - ​Design: OAM

  • Wix Facebook page