top of page

Årsmøte og årsfest i befalsklubben

VELKOMMEN TIL

Årsmøte og årsfest

FREDAG 9. NOVEMBER 2018

I

BEFALSMESSEN HMKG

PROGRAM

Programmet vil bli finpusset og spisset inn mot dagen, men vil omfatte:

 • 1800 – 1850 Generalforsamling

 • Sakslisten vil være tradisjonell uten overraskelser

 • Medlemmer som har saker til behandling på årsmøtet bes sende disse til styrets president, primært pr. e-post, innen 1. november

 • 1900 – 1950 Foredrag – alternativer ligger til vurdering i styret. Det blir solide saker.

 • 2000 - Årsfest – Middag med utsøkt meny og Garde-Aquavit

 • Under middagen vil det som sedvanlig være rom for meget:

 • Framføring av Befalsklubbens Fanfare

 • Taler og skåler som nødvendig

 • Der skal sannsynligvis synges litt

 • Det vil bli auksjon av Garde-relikvier. Medlemmene anmodes om å ha romslige budsjetter og ikke minst økonomiske fullmakter fra eventuelt Sterke Kvinder eller Mænd for denne programposten! Kassereren forbeholder seg retten til å gjøre en kredittvurdering av de som ikke kan gjøre opp for seg på stedet! Auksjons-relikvier mottas fra og med oppstart årsmøtet, medlemmene anmodes om å lete lenge i egne gjemmer for hente fremme glemte, skjulte og verdifulle Gardeskatter

 • Antrekk som vanlig for Årsfesten. (Jakke/bukse/slips, evt. dress)

Collegiet av den ærverdige Hatteordenen har tilsagt sitt nærvær!

Medlemmene bes om snarest å melde inn kandidater til Hatteordenen da Stormesteren vil,

dersom han finner det passende, på udemokratisk vis, utnevne en eller flere riddere. Det

finnes ingen, etter ordensreglene, foreldelsesfrist for bedrifter som bør påskjønnes!

Dekorasjoner – Utmerkelser – Hederstegn!

Innehavere av Gardemedaljen, Klubbens og andres Hederstegn samt

Hatteordenens Ordenstegn og ordenstegn fra andre høy- og aktverdige ordener, bedes å

bære disse med stolthet og verdighet!

Nytelsesmidler!

Som vanlig anmodes medlemmene at medtage Cigarer til egen og gode venners nydelse, det

må fortsatt påregnes å avrøke cigarene i friluft!

COUVERTPRIS,

NOK 400,- for medlemmer

NOK 500,- for fjernmedlemmer

Innbetales til

HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB

v/maj. Ole-Bernt Wivesøll Gullverkveien 61, 2080 Eidsvoll

Bankgiro 0537 50 96821 merket årsfest og ditt navn innen 26. oktober 2018

Spørsmål via e-post til olav.melan@online.no, eller telefon 901 92 015,

jmbrekkhus@hotmail.com, eller telefon 91 797 349

NB! Skyldig medlemskontingent 2018, kr. 250,-, innbetales snarest til samme

kontonummer; merket kontingent og navn, og innen 26. oktober 2018.

Fjernmedlemmer kr. 175,-.

Tydelig avsender!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen!

Jan Magnus Brekkhus /s

President

Utvalgte
Siste
Følg oss
 • Wix Facebook page
bottom of page