top of page

En trivelig kveld der gode historier om vår tid i Garden...


HM Kongens Gardes befalsklubb hadde grillaften i befalsmessen på Huseby i går 15. juni.

18 av klubbens medlemmer var med. En trivelig kveld der gode historier om vår tid i Garden, egne opplevelser, gode kameraters gjøren og laden og meget annet ble delt og kommentert. Latteren satt løst. Historiene blir aldri gamle og utslitte. De utfordringer Hæren og Forsvaret står overfor ble også ivrig diskutert.

Meget gledelig var det at Kp. 1 hadde samling med befalet i messen. Det var mange av dagens befal som fikk møte klubbens medlemmer og motsatt. Det var mange interessante diskusjoner mellom de «erfarne» og dagens generasjon befal som tar Gardens renommé og tradisjoner videre på en fremragende måte. Noen av ungdommene meldte også at vi vil se de som medlemmer i Befalsklubben ganske så snart.

Gardens kjøkkensjef, Andreas Haugan med det meste av sitt personell hadde også grillparty. Som i fjor fikk klubben velvillig støttet til vår samling. Stor takk til Andreas for det han og de andre der opp bidro med.

Grillmester Minsås med støtte av assistent Clausen, og etterhvert Eikli som frivillig, svingte opp med en grillmeny på høyde med det beste som kan frembringes på det europeiske kontinent. Velsmakende filet av storfe, pølser og lam i mystisk komposisjon og med alt nødvendig tilbehør ble godt mottatt av de tilstedeværende. Alt skylt ned med det som behaget den enkelte.

Aas Askheim opprettholdt tradisjonen med å sette forsamlingen i rett stemning meget tidlig. Denne gang Dry Martini, selvfølgelig «shaken», i et perfekt blandingsforhold.

Neste stevne for klubbens medlemmer blir årsfesten som planlegges gjennomført andre fredag i november, altså den 9. Vi håper å se et anselig antall av medlemmene der. Det blir overraskelser.

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page