top of page

VELKOMMEN TIL Årsmøte og årsfest


Lørdag 12. november 2016 i Befalsmessen HMKG

Programmet vil bli finpusset og spisset inn mot dagen, men vil omfatte:

  • 1800 – 1850 Generalforsamling

  • 1900 – 1950 Foredrag – alternativer ligger til vurdering i styret. Det blir solide saker.

  • 2000 - Årsfest – Middag med utsøkt meny og Garde-Aquavit

  • Under middagen vil det som sedvanlig være rom for meget:

  • Framføring av Befalsklubbens Fanfare

  • Taler og skåler som nødvendig

  • Der skal sannsynligvis synges litt – medlemmene anmodes om å ta med jubileumsheftet utdelt 14. november 2015

  • Det vil bli auksjon av Garde-relikvier. Medlemmene anmodes om å ha romslige budsjetter og, ikke minst, økonomiske fullmakter fra eventuelt Sterke Kvinder eller Mænd, for denne programposten! Kassereren forbeholder seg retten til å gjøre en kredittvurdering av de som ikke kan gjøre opp for seg på stedet! Auksjons-relikvier mottas fra og med oppstart årsmøtet.

  • Antrekk som vanlig for Årsfesten. (Jakke/bukse/slips, evt. dress)

Collegiet av den ærverdige Hatteordenen har tilsagt sitt nærvær!

Medlemmene bes om snarest å melde inn kandidater til Hatteordenen da Stormesteren vil, dersom han finner det passende, på udemokratisk vis, utnevne en eller flere riddere.

Det finnes ingen, etter ordensreglene, foreldelsesfrist for bedrifter som bør påskjønnes!

Dekorasjoner – Utmerkelser – Hederstegn!

Innehavere av Gardemedaljen, Klubbens og andres Hederstegn samt Hatteordenens Ordenstegn, bedes å bære disse med stolthet og verdighet!

Nytelsesmidler!

Som vanlig anmodes medlemmene at medtage Cigarer til egen og gode venners nydelse!

COUVERTPRIS

NOK 350,-

HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB

v/maj. Ole-Bernt Wivesøll Gullverkveien 61, 2080 Eidsvoll

Bankgiro 0537 50 96821 merket årsfest og ditt navn innen 28. oktober 2016

For å delta på festen må en ha tegnet fullt medlemskap. Dette kan tegnes ved påmelding.

Spørsmål via e-post til: post@befalsklubben.no, eller telefon 905 14 514 jmbrekkhus@hotmail.com, eller telefon 917 97 349

NB! Skyldig medlemskontingent kr. 250,- for 2016 bes innbetalt snarlig, iht. utsendt krav, til samme kontonummer; merket kontingent og navn.

Fjernmedlemmer kr. 175,-.

Tydelig avsender!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen!

Jan Magnus Brekkhus /s

President

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page