top of page

Orientering om Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR)


MEDLEMSAFTEN I BEFALSMESSEN HMKG - TORSDAG 8. OKTOBER KL 19.00

Påminnelse til medlemmene!

Styret ønsker å gjøre Befalsklubben til en arena der medlemmene kan få orienteringer om viktig vurderinger, anbefalinger og beslutninger som angår Forsvaret og samfunnssikkerhet i stort. Det har derfor blitt tatt kontakt med noen av de som sitter sentralt i forbindelese med større utredninger. Gledelig nok har vi fått særdeles positiv respons fra flere.

Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) skal legges frem innen 1. oktober. Til medlemsmøtet 8. oktober har vi vært heldige å få Brigader Inge Kampenes som leder dette arbeidet til å foredra om FMR for Befalsklubben.

Brigader Kampenes har vært sentral i det utredningsarbeidet som har skjedd, og har de beste forutsetninger for å gi en grundig innføring i de vurderinger som ligger til grunn for beslutninger og det endelige fagmilitære rådet.

Det er selvfølgelig baråpning denne kvelden, noe som gir muligheter til velsmakende forfriskninger til behagelige priser.

Tjenestegjørende befal i Garden og andre eksterne vil også bli invitert til foredraget.

Styret har som mål å gjennomføre flere medlemsmøter og hvor ulike foredragsholdere vil bli invitert.

Befalsklubben vil komme tilbake med både dato og tema.

Vel møtt 8. Oktober 2015.

JM Brekkhus

President

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page