top of page

Invitasjon til 40-års jubileumsfeiring


VELKOMMEN TIL

40-ÅRS JUBILEUMSFEIRING

Lørdag 14. november 2015

i Befalsmessen HMKG

Det vil bli et omfattende og storstilt arrangement for å markere Befalsklubbens 40-års jubileum

Programmet vil bli finpusset og spisset inn mot dagen, men vil omfatte: pdf format, trykk her...

 • Fremmøte Befalsmessen Huseby kl. 16.30 – 16.45

 • Kl. 17.00 - Orientering ved Gardesjefen, oberstløytnant Jan Fredrik Geiner, om Garden i dag, framtidsutsikter og et tilbakeblikk på store hendelser i de 40 årene Befalsklubben har eksistert (servering av Sherry!). Gardesjefens orientering vil bli holdt i Musikkbygget. Samlet avmarsj fra Befalsmessen kl. 16.50 for de fremmøtte

 • Materielldisplay i den nye Gardehallen (både nytt og gammelt!)

 • Kransnedleggelse ved Gardisten

 • Varm punch ved ankomst Befalsmessen

 • Ca. kl. 19.30 - Fire retters middag med et utvalg av gode og Sterke Drikke - overraskelser og Garde-Aquavit

 • Under middagen vil det som sedvanlig være rom for meget:

 • Urframføring av Befalsklubbens Fanfare

 • Underholdning er planlagt

 • Taler og skåler som nødvendig

 • Allsang (med tonefølge), sanghefte er under revidering

 • Det er overhengende fare for en auksjon av et meget begrenset antall helt spesielle relikvier. Medlemmene anmodes om å ha romslige budsjetter og, ikke minst, økonomiske fullmakter fra eventuelt Sterke Kvinder eller Mænd, for denne programposten! Kassereren forbeholder seg retten til å gjøre en kredittvurdering av de som ikke kan gjøre opp for seg på stedet!

NB! Efter moden overveielse har styret kommet frem til at jubileumsfeiringen gjennomføres i antrekk som vanlig for Årsfesten. (Jakke/bukse/slips, evt. dress)

Collegiet av den ærverdige Hatteordenen har tilsagt sitt nærvær!

Medlemmene bes om snarest å melde inn kandidater til Hatteordenen da Stormesteren vil, dersom han finner det passende, på udemokratisk vis, utnevne en eller flere riddere.

Det finnes ingen, etter ordensreglene, foreldelsesfrist for bedrifter som bør påskjønnes!

Dekorasjoner – Utmerkelser – Hederstegn!

Innehavere av Gardemedaljen, Klubbens og andres Hederstegn samt Hatteordenens Ordenstegn, bedes å bære disse med stolthet og verdighet!

Nytelsesmidler!

Som vanlig anmodes medlemmene at medtage Cigarer til egen og gode venners nydelse!

COUVERTPRIS,

NOK 300,- for medlemmer

NOK 400,- for fjernmedlemmer

HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB

v/maj. Ole-Bernt Wivesøll Gullverkveien 61, 2080 Eidsvoll

på bankgiro 0537 50 96821 merket jubileumsfest og ditt navn innen 1. november 2015

Spørsmål via e-post til olav.melan@online.no, eller telefon 90 19 20 15, jmbrekkhus@hotmail.com, eller telefon 91 79 73 49

NB! Skyldig medlemskontingent 2015 innbetales til samme kontonummer;

merket kontingent og navn snarest, og innen 1. november 2015.

kr. 250,-. Fjernmedlemmer kr. 175,-.

Tydelig avsender!

Styret ønsker alle hjertelig velkommen!

Jan Magnus Brekkhus /s

President

Utvalgte
Siste
Følg oss
 • Wix Facebook page
bottom of page