top of page

Befalsklubben med ny Nettside og ny profil på Facebook

HM Kongens Gardes Befalsklubb presenterer med dette ny Nettside og ny profil på Facebook.

Nettsiden har nettadresse www.befalsklubben.no og har direkte link til ny profil på Facebook. Facebooksiden har fått navnet HM Kongens Gardes Befalsklubb.

Styret inviterer alle medlemmer til å se nærmere på vår nye nettside samt vår nye profil på Facebook. Lik siden og del denne med så mange som mulig av tidligere og tjenestgjørende befal i Garden.

Hjemmesiden er tenkt som det sted hvor viktig informasjon legges ut og hvor medlemmer kan bidra med historier og bilder fra tjeneste i Garden. I oppstarten vil styret administrere siden og godkjenne de innegg som medlemmer ønsker å publisere. Innlegg kan sendes til post@befalsklubben.no.

Styret tar mer enn gjerne imot forslag til videre utvikling av ny nettside.

Facebooksiden er tilgjengelig for alminnelig kommunikasjon mellom medlemmer og andre. Det oppfordres til å utvise alminnelige konduite og sømmelighet i det som legges ut på Facebooksiden.

På noe sikt vil andre sider/profiler for befalsklubben på Facebook bli lagt ned.

Styret håper at disse nye sidene skal bidra til en tettere dialog mellom medlemmer, og bedre og jevnlig informasjon fra styret.

JM Brekkhus

President

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page