top of page

Orientering om nærpolitireformen

BEFALSMESSEN HMKG - TORSDAG 23. APRIL KL 19.00

Gode medlemmer!

Styret ønsker å gjøre Befalsklubben til en arena der medlemmene kan få orienteringer om viktig vurderinger, anbefalinger og beslutninger som angår Forsvaret og samfunnssikkerhet i stort. Det har derfor blitt tatt kontakt med noen av de som sitter sentralt i forbindelese med større utredninger. Gledelig nok har vi fått særdeles positiv respons fra flere. Til medlemsmøtet 23. april har vi vært heldige å få rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, til å orientere om Nærpolitireformen.

Han er i permisjon fra stillingen som rektor ved Politihøgskolen for å lede arbeidet med politireformen, med tittel som prosjektleder. Håkon Skulstad er utdannet polititjenestemann og jurist. Før han ble rektor og sjef ved Politihøgskolen var han politimester i Østfinnmark politidistrikt. Han har tidligere arbeidet som avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, i Politidirektoratet, som assisterende sjef i Kripos og som konstituert statsadvokat og førstestatsadvokat i Økokrim.

Som alle forstår er det en særdeles kompetent foredragsholder som kommer til klubben for å foredra om en reform som nok vil bli heftig diskutert både av leg og lærd i tiden fremover. Styret håper at så mange som mulig finner anledning til å delta, og ber medlemmene om å forberede spørsmål både om bakgrunn, vurderinger og beslutninger. Dette blir en god anledning til å få innsikt i en reform som har som mål å bidra til samfunnssikkerhet og trygghet.

Det er selvfølgelig baråpning denne kvelden, noe som gir muligheter til velsmakende forfriskninger til behagelige priser. Tjenetegjørende befal i Garden og tjenestemenn ved Den Kongelige politieskorte vil også bli invitert til foredraget.

Styret tar også sikte på et medlemsmøte tidlig i oktober. Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) skal legges frem innen 1. oktober. Brigader Inge Kampenes som leder dette arbeidet har sagt ja til å foredra om FMR for Befalsklubben så snart som mulig etter at FSJ overleverer rådet til FMIN.

Vel møtt 23. april,

JM Brekkhus

President

Utvalgte
Siste
Følg oss
  • Wix Facebook page
bottom of page