Orientering om nærpolitireformen

21.04.2015

BEFALSMESSEN HMKG - TORSDAG 23. APRIL KL 19.00

 

Gode medlemmer!

 

Styret ønsker å gjøre Befalsklubben til en arena der medlemmene kan få orienteringer om viktig vurderinger, anbefalinger og beslutninger som angår Forsvaret og samfunnssikkerhet i stort. Det har derfor blitt tatt kontakt med noen av de som sitter sentralt i forbindelese med større utredninger. Gledelig nok har vi fått særdeles positiv respons fra flere.  Til medlemsmøtet 23. april har vi vært heldige å få rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, til å orientere om Nærpolitireformen.

 

Han er i permisjon fra stillingen som rektor ved Politihøgskolen for å lede arbeidet med politireformen, med tittel som prosjektleder. Håkon Skulstad er utdannet polititjenestemann og jurist. Før han ble rektor og sjef ved Politihøgskolen var han politimester i Østfinnmark politidistrikt. Han har tidligere arbeidet som avdelingsdirektør i Justisdepartementets politiavdeling, i Politidirektoratet, som assisterende sjef i Kripos og som konstituert statsadvokat og førstestatsadvokat i Økokrim.

 

Som alle forstår er det en særdeles kompetent foredragsholder som kommer til klubben for å foredra om en reform som nok vil bli heftig diskutert både av leg og lærd i tiden fremover. Styret håper at så mange som mulig finner anledning til å delta, og ber medlemmene om å forberede spørsmål både om bakgrunn, vurderinger og beslutninger. Dette blir en god anledning til å få innsikt i en reform som har som mål å bidra til samfunnssikkerhet og trygghet.

 

Det er selvfølgelig baråpning denne kvelden, noe som gir muligheter til velsmakende forfriskninger til behagelige priser. Tjenetegjørende befal i Garden og tjenestemenn ved Den Kongelige politieskorte vil også bli invitert til foredraget.

 

Styret tar også sikte på et medlemsmøte tidlig i oktober. Forsvarsjefens fagmilitære råd (FMR) skal legges frem innen 1. oktober. Brigader Inge Kampenes som leder dette arbeidet har sagt ja til å foredra om FMR for Befalsklubben så snart som mulig etter at FSJ overleverer rådet til FMIN. 

 

 

Vel møtt 23. april,

 

JM Brekkhus

President

 


 

Please reload

Utvalgte

Arne Pran gikk bort den 7. juli 2020

09.07.2020

1/8
Please reload

Siste
Please reload

Følg oss
  • Wix Facebook page

HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB - POST@BEFALSKLUBBEN.NO

Befalsklubben Copyright © 2015 - ​Design: OAM

  • Wix Facebook page