Aktuelt

31.08.2020

Kjære medlem! 

HM Kongens Gardes Befalsklubb er som resten av samfunnet påvirket av Korona-viruset. Vi måtte avlyse årets grillparty i juni og, slik det ser ut nå, synes det vanskelig å få gjennomført årsmøte og årsfest fredag 6. november. Dette har sammenheng med de generelle smittevernreglene som er fastsatt av myndighetene og de interne tiltak som er iverksatt i Garden. Disse stanser vanlig bruk av befalsmessen da avdelingen...

09.07.2020

Foto: Arne Flaaten, Forsvarets forum

Befalsklubben har mottatt den triste melding om at vårt medlem Arne Pran gikk bort den 7. juli 2020, 84 år gammel.

Arne var en sann gardevenn med stort engasjement og interesse for avdelingen. I de senere år var han styreleder i stiftelsen Gardens Æresbevisning som skiftet navn til Brigader Leif Schanches Æresbevisning. Han overlot roret i stiftelsen til ny leder i 2018.

Hans karriere i Forsva...

09.06.2020

Kilde: DET NORSKE KONGEHUS

Normalt blir ærevisingane delt ut i samband med Kongens årlege inspeksjon av Hans Majestet Kongens Garde, men på grunn av koronapandemien er inspeksjonen utsett inntil vidare. 

Gardens Ur

Gardist Daniel Haugen frå Skien tok imot Gardens Ur for ein utrøytteleg arbeidsinnsats, ei svært god heilskapsforståing, ei utmerkt framferd, fagleg dugleik og dei særdeles gode evnene sine til samarbeid og kommun...

11.11.2019

Befalsklubben har mottatt den triste melding om at vårt medlem gardeoffiser Bjørn Viktor Steen gikk bort den 8. nov 2019, 83 år gammel.

Han har bak seg en lang tjeneste i HMKG og Forsvaret for øvrig. Den siste tjenesteperioden han hadde i Garden var som sjef Kp5, på 1980 tallet. Han var en fargerik og inkluderende kompanisjef som mange av oss i Befalsklubbens styre hadde gleden av å tjenestegjøre under. 

Fra familien har vi fåt...

09.11.2019

Da er årsmøtet i Hans Majestet Kongens Gardes Befalsklubb gjennomført, og president Jan Magnus Brekkhus ledet oss gjennom kvelden på sikker måte.

Årets foreleser

Sjef Hæren generalmajor Eirik Kristoffersen orienterte årsmøtet om Hæren i dag og Hæren i tiden fremover.

Tradisjonsrik kost

Etter dette startet årsfesten med tradisjonsrik mat og drikke, med erter, kjøtt og flesk, med høvelig drikke til. Det vil si øl & akevi...

30.10.2019

Etter en lengre tids arbeidsprosess er det besluttet at HMKG avvikler sin tilstedeværelse (Akershusvakten) på Akershus festning fra 1. november kl 1400.

Akershus kommandantskap vil ta over HMKG sin rolle i festningens åpningstider.

Klubbens president vil overvære den siste avtropping og tar gjerne med klubbmedlemmer som moralsk støtte.

Vaktavløsningen starter kl 13.30.

Bildet er fra flaggskiftet på Akershus festning 9. juni 1905.

18.10.2019

Gode Gardevenner i befalsklubben.

Årsmøte og årsfest nærmer seg med raske skritt. Vi ser at påmeldingen har startet, men vil likevel minne klubbens medlemmer om at 8. november er dagen for årsmøte, påfølgende foredrag av den nye Sjefen for Hæren og den sedvanlige årsfest. 

Det forventes at årets fest vil gå inn i historien som en av de store. Norges kanskje fremste ekspertise hva angår punch-arkitektur ryktes å være i sin finest...

19.09.2019

VELKOMMEN TIL 

Årsmøte og årsfest

FREDAG 8. NOVEMBER 2019 

I

BEFALSMESSEN HMKG

PROGRAM

Programmet vil bli finpusset og spisset inn mot dagen, men vil omfatte:

1800 – 1850         Generalforsamling

  • Sakslisten vil som før være tradisjonell, uten overraskelser

  • Medlemmer som har saker de ønsker behandlet på årsmøtet bes sende disse til styrets president, primært pr. e-post, innen 1. novembe...

11.12.2018

I dag deltok vi igjen på HM Kongens Gardes Kirkeparade i Oslo Domkirke.

Som i foregående år var dette et høydepunkt for oss som har en tilknytning til Garden og som følger avdelingen gjennom året.

HM Kong Harald og HKH Kronprins Haakon var tilstede, så også Forsvarssjef, sjef Forsvarsstab og sjefen for Hæren sammen med representanter fra Det Kgl. Hoff og det offisielle Norge samt en rekke av Forsvatsattachene i Oslo.

Gardemu...

10.11.2018

Som vanlig ble det et meget hyggelig årsmøte med påfølgende årsfest i Gardens Befalsklubb i går, fredag 9. november.

Årsmøtet ble avholdt i befalsmessen i Garden, med påfølgende Gardepunch, erter, kjøtt og flesk. Gardeakevitt, egne pilsner «sersjanten», «løytnantene» og «majoren» var drikke som ble servert. Sistnevnte er tyngst (bokkøl).

Mange tradisjonsrike seremonier og taler ble holdt, og det ble skålt for alle kompanier, a...

Please reload

Utvalgte

Medlemsinformasjon August 2020

31.08.2020

1/5
Please reload

Siste
Please reload

Følg oss
  • Wix Facebook page

HM KONGENS GARDES BEFALSKLUBB - POST@BEFALSKLUBBEN.NO

Befalsklubben Copyright © 2015 - ​Design: OAM

  • Wix Facebook page